chi tiết liên hệ
 
CỤC QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG TỈNH VĨNH PHÚC

Địa chỉ: Số 412 Mê Linh - Khai Quang - Vĩnh Yên - Vĩnh Phúc

Điện thoại: 0112.3862.537

Fax: 0211.3862.537

Email: nvthqlttvp@gmail.com

Website: https://vinhphuc.dms.gov.vn/