Hoạt động

Cục Quản lý thị trường Vĩnh Phúc dự Hội nghị ký giao ước công tác thi đua, khen thưởng năm 2021

Hưởng ứng phong trào thi đua yêu nước do UBND tỉnh Vĩnh Phúc phát động với chủ đề hành động: “Đoàn kết, kỷ cương, đổi mới, sáng tạo, thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ phát triển kinh tế năm 2021”.