Chính sách

Một số quy định mới về xử phạt vi phạm hành chính trong kinh doanh xăng dầu

Ngày 26/8/2020 Chính phủ ban hành Nghị định số 99/2020/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực dầu khí, kinh doanh xăng dầu và khí (có hiệu lực kể từ ngày 11/10/2020) theo đó quy định mức phạt tiền đối với một số hành vi vi phạm trong kinh doanh xăng dầu,như sau: