Chi bộ Văn phòng tổ chức thành công Đại hội Chi bộ lần thứ I, nhiệm kỳ 2020-2023

Thực hiện kế hoạch số 51-KH/ĐUCQLTT ngày 05/11/2019 của Đảng ủy Cục Quản lý thị trường tỉnh Vĩnh Phúc về Chuẩn bị, tổ chức Đại hội các Chi bộ trực thuộc và Đại hội Đảng bộ Cục Quản lý thị trường lần thứ nhất nhiệm kỳ 2020-2025. Được sự đồng ý của Đảng ủy Cục QLTT tỉnh Vĩnh Phúc, ngày 26/02/2020 tại trụ sở Cục Quản lý thị trường tỉnh Vĩnh Phúc Chi bộ Văn phòng long trọng tổ chức Đại hội Chi bộ lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2020-2023 nhằm kiểm điểm việc thực hiện Nghị Quyết của Chi bộ trong nhiệm kỳ 2017-2020 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2023, bầu ra Ban chấp hành Chi bộ khoá I, nhiệm kỳ 2020-2023. Đây là đại hội được Đảng ủy Cục Quản lý thị trường lựa chọn tổ chức điểm, để tổng kết rút kinh nghiệm cho việc chỉ đạo đại hội cho các Chi bộ khác trong Đảng bộ.

Đến dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Hoàng phương - Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục QLTT tỉnh Vĩnh Phúc, cùng các đồng chí trong Ban chấp hành Đảng bộ Cục và các đồng chí là Bí thư các chi bộ trực thuộc Đảng bộ, Đội trưởng các Đội Quản lý thị trường trực thuộc Cục QLTT tỉnh Vĩnh Phúc.
Đại hội đã thông qua dự thảo báo cáo kiểm điểm thực hiện Nghị quyết của Chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020, nghe báo cáo kiểm điểm của các đồng chí Bí thư, Phó bí thư Chi bộ và phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2023. Báo cáo đã đánh giá toàn diện những kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng đảng và đoàn thể; việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ chính trị; Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII, thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế, khuyết điểm, nguyên nhân và rút ra bài học kinh nghiệm qua việc thực hiện Nghị quyết của Chi bộ trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời đề ra phương hướng, chỉ tiêu chủ yếu nhiệm kỳ 2020-2023.


Đồng chí Hoàng Phương- Bí thư Đảng uỷ, Cục trưởng Cục QLTT Tăng hoa chúc mừng Đại hội

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội đồng chí Hoàng phương - Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục QLTT đã ghi nhận, biểu dương sự nỗ lực phấn đấu và những kết quả mà Chi bộ Văn phòng đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, đồng thời cũng đánh giá, phân tích một số tồn tại, hạn chế cần khắc phục của Chi bộ. Đồng chí đã chỉ rõ một số nội dung mà Chi bộ cần tập trung triển khai trong nhiệm kỳ tới, cụ thể như: Tăng cường công tác quán triệt đến đảng viên, công chức, người lao động về các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của của nhà nước; văn bản chỉ đạo của cấp trên; Đẩy mạnh công tác tuyên truyền và thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XI): Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay; Nghị quyết hội nghị lần thứ 4 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ, gắn với việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Thực hiện tốt vai trò là bộ phận giúp việc cơ quan thường trực Ban chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tỉnh Vĩnh Phúc; Tập trung lãnh chỉ đạo các phòng tham mưu, chuyên môn, tổng hợp đẩy mạnh công tác tham mưu, đề xuất lãnh đạo Cục trong hoạt động kiểm tra, kiểm soát thị trường đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại hàng giả trên địa bàn tỉnh và tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc chấp hành hoạt động công vụ của cán bộ, công chức, người lao động trong cơ quan; cũng như việc nâng cao kiến thức, trình độ chuyên môn nghiệp vụ để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời gian tới.
Tại Đại hội, các đại biểu đã sôi nổi tham gia thảo luận, góp ý vào dự thảo báo cáo chính trị của Chi bộ với những nội dung rất thiết thực, bám sát vào nhiệm vụ chính trị của chi bộ như: Công tác tham mưu của bộ phận chuyên môn đối với phát triển, xây dựng lực lượng của Cục Quản lý thị trường tỉnh Vĩnh Phúc; Tham mưu trong thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, nâng cao thu nhập, đời sống cho cán bộ, công chức, người lao động trong đơn vị; Một số giải pháp nâng cao hiệu quả trong tham mưu chỉ đạo nghiệp vụ triển khai kiểm tra, kiểm soát thị trường đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc…
Với tinh thần dân chủ, Đại hội đã xem xét lựa chọn 03 đồng chí đảng viên tiêu biểu, có phẩm chất chính trị vững vàng, có trình độ chuyên môn tốt để bầu vào Ban chi ủy Chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2023.


Kết thúc đại hội, các đại biểu đã biểu quyết thông qua nghị quyết đại hội, xác định rõ phương hướng, nhiệm vụ, các chỉ tiêu cụ thể để triển khai trong nhiệm kỳ tới.
Với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, đúng quy định Đại hội Chi bộ văn phòng đã tổ chức thành công tốt đẹp./.


03 đồng chí đảng viên tiêu biểu được Đại hội tin nhiệm bầu vào Ban chi ủy Chi bộ Văn phòng nhiệm kỳ 2020-2023

Hồng Duy - Phòng NVTH