Cục Quản lý thị trường và Bưu điện tỉnh ký kết Kế hoạch phối hợp kiểm tra, kiểm soát thị trường và xử lý tình huống đối với hàng hoá kinh doanh gửi qua đường Bưu điện

Triển khai thực hiện Quy chế phối hợp số 04/QCPH-TCQLTT-TCTBĐVN 16140 ngày 23/12/2020 giữa Tổng Cục quản lý thị trường và Tổng công ty Bưu điện Việt Nam về việc hướng dẫn việc kiểm tra và xử lý tình huống đối với hàng hóa kinh doanh gửi qua đường bưu điện trong nước. Sáng 01/4, Cục Quản lý thị trường và Bưu điện tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức Lễ ký kế hoạch phối hợp kiểm tra, kiểm soát thị trường và xử lý tình huống đối với hàng hoá kinh doanh gửi qua đường Bưu điện trong nước. Tham dự có các đồng chí: Hoàng Phương, Cục trưởng Cục Quản lý thị trường; Lê Đình Tuyến, Giám đốc Bưu điện tỉnh, cùng các đồng chí lãnh đạo, trưởng các phòng, đơn vị trực thuộc của hai cơ quan.

Với mục đích đề ra của kế hoạch phối hợp: Giúp Cục Quản lý thị trường Vĩnh Phúc có những thông tin kịp thời về tình hình thị trường vận chuyển hàng hóa qua đường bưu điện trong nước. Nâng cao hiệu quả công tác quản lý thị trường trong lĩnh vực kinh doanh vận chuyển hàng hóa qua đường Bưu điện trên địa bàn tỉnh, đồng thời hỗ trợ Bưu điện tỉnh Vĩnh Phúc trong công tác quản lý hệ thống vận chuyển, đặc biệt trong điều kiện các Bưu cục của Bưu điện tỉnh Vĩnh Phúc phân bổ rộng trên địa bàn toàn tỉnh; Công tác phối hợp trong hoạt động kiểm tra, kiểm soát phải đảm bảo chính xác, kịp thời, hiệu quả và tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật.

Việc thực hiện ký kế hoạch phối hợp giữa hai cơ quan là hết sức cần thiết trong điều kiện tình hình thị trường hiện nay, đặc biệt với sự bùng nổ của giao dịch thương mại điện tử, đây là cơ sở để 2 đơn vị thực hiện phòng, chống các hành vi buôn lậu, kinh doanh hàng giả, vi phạm sở hữu trí tuệ, gian lận thương mại….qua đường bưu điện trên địa bàn tỉnh một cách bài bản, trình tự, đảm bảo các quy định của pháp luật.

Tại buổi lễ ký kế hoạch phối hợp lãnh đạo hai cơ quan cũng đã trao đổi thêm nhiều nội dung khác liên quan đến thực trạng hoạt động vận chuyển hàng hóa qua đường bưu điện hiện nay trên cả nước nói chung và tại địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc nói riêng, đồng thời cam kết sẽ tích cực chỉ đạo các đơn vị chức năng trực thuộc thực hiện có hiệu quả các nội dung của kế hoạch đảm bảo đúng yêu cầu, nội dung đề ra, đạt hiệu quả cao.

Hồng Duy - Phòng NVTH