Cục Quản lý thị trường Vĩnh Phúc dự Hội nghị ký giao ước công tác thi đua, khen thưởng năm 2021

Hưởng ứng phong trào thi đua yêu nước do UBND tỉnh Vĩnh Phúc phát động với chủ đề hành động: “Đoàn kết, kỷ cương, đổi mới, sáng tạo, thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ phát triển kinh tế năm 2021”.

 

Chiều ngày 29/3/2021, tại Sở Nông nghiệp & PTNT, Khối thi đua kinh tế tỉnh tổ chức Hội nghị ký kết giao ước thi đua năm 2021. Dự hội nghị có đồng chí Phí Lâm Hùng, Phó trưởng Ban thi đua khen thưởng tỉnh; các đồng chí là lãnh đạo và thường trực Hội đồng thi đua khen thưởng các sở, ban, ngành thuộc Khối thi đua kinh tế tỉnh (gồm 15 sở, ban, ngành: Sở Nông nghiệp & PTNT, Sở Công thương, Sở Xây dựng, Sở Giao thông vận tải, Sở Tài nguyên và Môi trường, Cục Thuế tỉnh, Cục Quản lý thị trường tỉnh, Chi cục Hải quan Vĩnh Phúc, Ban Quản lý các khu công nghiệp, Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình, Ban Giải phóng mặt bằng và phát triển quỹ đất, Ban Quản lý dự án sử dụng vốn vay nước ngoài, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp & PTNT). Đồng chí Trần Thanh Hải, UV BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Nông nghiệp & PTNT - Trưởng Khối thi đua kinh tế tỉnh năm 2021 chủ trì Hội nghị.

Với mục đích phát huy những kết quả đã đạt được trong năm 2020, tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trên các lĩnh vực. Các sở, ban, ngành thuộc Khối thi đua Kinh tế tỉnh tổ chức phát động phong trào thi đua của từng đơn vị nhằm tạo không khí sôi nổi, cổ vũ tinh thần cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của đơn vị thi đua, quyết tâm thực hiện nhiệm vụ chính trị, các chỉ tiêu kế hoạch năm 2021, lập thành tích chào mừng thành công Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, Đại hội Đảng tòa quốc lần thứ XIII, chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước trong năm 2021.

Hội nghị đã tập trung vào các nội dung gồm: Thi đua đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt và học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế được giao năm 2021; Thi đua nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước của bộ máy nhà nước; Thi đua nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí; Thi đua đổi mới và nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng.

Xuân Trường