Thư viện video

Thu giữ nhiều hàng hoá hết hạn sử dụng
  01/02/2019 109

Thu giữ nhiều hàng hoá hết hạn sử dụng

Tăng cường kiểm tra, kiểm soát hàng hoá phục vụ tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019
  01/02/2019 266

Tăng cường kiểm tra, kiểm soát hàng hoá phục vụ tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019

Tăng cường kiểm tra, kiểm soát hàng hoá dịp cuối năm
  01/02/2019 265

Tăng cường kiểm tra, kiểm soát hàng hoá dịp cuối năm

Tăng cường đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại dịp cuối năm
  01/02/2019 255

Tăng cường đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại dịp cuối năm

Tuyên truyền, phổ biến pháp luật trong hoạt động sản xuất, kinh doanh
  01/02/2019 175

Tuyên truyền, phổ biến pháp luật trong hoạt động sản xuất, kinh doanh